Przedsięwzięcie Import - Wschód

produkty z rynków słowiańskich

Import i dostawy produktów spożywczych

Zobacz naszą ofertę

Czym się zajmujemy?

Poniżej przedstawiamy zakres naszej działalności, składający się z trzech głównych filarów. Więcej szczegółów znajduje się w zakładce O firmie.
Zapraszamy Państwa do bezpośredniego kontaktu.

Kontakt

Import

produktów spożywczych z rynków wschodnich

Wyszukiwanie

towarów niszowych na rynkach zagranicznych

Przedstawicielstwo

i dystrybucja produktów